Therapie

Therapie: gelijk aan de slag!

In therapie gaan betekent vaak dat je over een drempel moet. Belangrijk binnen mijn praktijk is dat je erachter komt wat jij nodig hebt in je leven. Niet door ingewikkelde diagnose, methodes en programma’s, maar door direct aan de slag te gaan (dat is mijn motto). Daarin werk ik cliëntgericht en is mijn uitgangspunt dat ieder mens ernaar verlangt die persoon te zijn die hij werkelijk is en datgene doet wat hij werkelijk wil.

Doel

Mijn therapie heeft als belangrijkste doel je te laten ervaren wie je bent, wat je wilt en wat je belemmert in het leven. In de therapie ontdek je veel bij jezelf (en eventueel bij je omgeving/partner). Daarbij ligt de nadruk niet alleen bij problematische dingen, maar ook op de sterke kanten van wie jij bent. Het van binnenuit gaan ervaren van gedachten en gevoelens is een eerste stap op weg naar acceptatie van jezelf. Door deze acceptatie ontstaat de mogelijkheid te gaan groeien en het leven weer door je heen te laten stromen.

Psychische problemen en klachten wijzen er vaak op dat iemand is vastgelopen in zijn persoonlijke ontwikkeling. Het oplossen van problemen gaat beter wanneer iemand in contact is met zichzelf. Het is de bedoeling dat de therapie leidt tot toenemende zelfaanvaarding en waardering: je bent zoals je bent! Daardoor zal je beter in staat zijn te doen wat het best bij jou past. Door meer gebruik te maken van jouw mogelijkheden, in plaats van de beperkingen ben je beter in staat om met moeilijke situaties in het leven om te gaan.

Persoonsgericht

Ik nodig je tijdens de sessies vooral uit te ervaren wat er in je omgaat. Daarbij komen emoties los, zoals angst, boosheid, verdriet of blijdschap. In de therapie kun je deze gevoelens gaan verwerken en zoveel mogelijk eigen gaan maken (aanvaarden). Mijn rol hierin is dat ik je uitnodig   en ondersteun door mijn kennis en eigen inzicht. In de therapie gaat het meestal om het hier en nu, maar gevoelens en ervaringen van vroeger kunnen ook aan bod komen.

Hoe de therapie er precies uit zal zien is niet te voorspellen. Bij de één zal het praten tijdens de therapie voorop staan, bij een ander kunnen oefeningen een belangrijke rol spelen. Ik sluit daarin zo goed mogelijk aan bij je aan en kijk wat er nodig is. In de therapie draag ik niet direct oplossingen aan, maar help ik iemand zijn eigen oplossingen te zoeken. Ik leef me in de situatie in en zal daarin oprecht en mezelf zijn.

Voor wie?

In principe kan iedereen die voor therapie in aanmerking komt kiezen voor mijn therapie. Bij de eerste kennismaking zal ik inschatten of je baat hebt bij de therapie die ik geef. Eventueel zal ik je doorverwijzen naar een andere hulpverlener. Dezelfde werkwijze gebruik ik ook in relatie- en gezinstherapie en groepstherapie.

Ben je bereid om stil te staan bij wie je werkelijk bent dan is deze therapie echt wat voor jou!

 “Ik kan jou en je omstandigheden niet veranderen maar wel samen met jou op zoek gaan naar wegen die ervoor zorgen dat het leven weer gaat stromen door je heen!”